Faq

Faq

3. červenec 2007

Jak budou moje podklady vypadat?

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, ale pokud nemáte specifické požadavky, tak například podklady pro bakalářskou práci vypadají následovně:

Obsahují úvod k podkladům, teoretickou část podkladů, praktickou část podkladů, závěr, seznam literatury, obrázků a tabulek.

Teoretická část podkladů sestává z citací z odborné literatury a dalších zdrojů. (specializovaných časopisů, novinových článků apod.). Minimálně se čerpá z 15 zdrojů (včetně 2 cizojazyčných). Veškeré citace jsou podle platných norem ISO a formální úprava odpovídá zvyklostem.

Praktická část podkladů aplikuje teoretické informace na vybraný podnik.

Případné nedostatky s Vámi budeme aktivně konzultovat a napravovat je.

Můžu podklady odevzdat jako svoje vlastní dílo?

Ne, v žádném případě. Připravujeme zde pouze podklady. Dodaná díla slouží pouze pro rozšíření přehledu zákazníka o dané problematice a nemohou nahradit jeho studijní nebo jiné povinnosti.

Jaké jsou platební podmínky?

Platba je možná pouze předem na bankovní účet – převodem, nebo složenkou. Ukázku zdarma neplatíte.

Reklama