Ceník

CENY PODKLADŮ PRO SEMINÁRNÍ PRÁCE, BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ceny jsou stanovené za 1 stranu formátu A4. Podle státní normy se jedná o 1 800 znaků při řádkování 1,5. Cena je vždy sjednána předem a po odsouhlasení klientem nemůže být z naší strany nijak navýšena. V ceně je zahrnuta i gramatická a stylistická kontrola podkladů.

Bez předchozí konzultace nelze cenu jednoznačně určit. Cenu ovlivňuje: téma podkladů, rozsah podkladů, termín zpracování, dostupnost literárních a jiných zdrojů. Pro kalkulaci vyplňte nezávaznou poptávku, popř. využijte ONLINE CHAT.

Ceny se pohybují od 149 Kč do 450 Kč za jednu stranu (A4 – 1800 znaků).

U podkladů z určitých oborů garantujeme cenu od 149 Kč do 259 Kč/strana. Kontaktujte nás pro více informací.


 

Vzorový příklad kalkulace ceny:

Podklady pro seminární práci na téma řízení lidských zdrojů o rozsahu 25 stran. Termín zpracování 30 dní.

 

Ukázka (2 strany): 0 Kč
1 strana podkladů: 149 Kč
Dodatečné úpravy: 0 Kč